Regulamin wyścigów MiniMini 2019

1. Cel wyścigów

 • poprawa kondycji fizycznej wśród najmłodszych poprzez aktywny wypoczynek
 • połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,
 • promocja sportu wśród dzieci do lat 6

2. Organizator

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
05-092 Łomianki, ul. Dolna 14/5
Mail: biuro@zamanagroupl.pl
Tel. 533 005 212

3. Kalendarz wyścigów w sezonie 2019

4. Zasady wyścigu

 • wyścig odbywa się na terenie miasteczka sportowego
 • do startu dopuszcza się dzieci tylko i wyłącznie pod stałą opieka rodziców lub opiekunów prawnych
 • wymagany jest kask ochronny
 • dziecko może startować na dowolnym rowerze, ale pozbawionym dodatkowego wspomagania
 • wymagany jest kask ochronny noszony przez dziecko
 • dzieciom nadawane są kolejno bezzwrotne numery startowe, które obowiązują na wszystkich edycjach w sezonie 2019
 • dzieci startują zgodnie z podziałem na kategorie wymienione w punkcie 6
 • po zawodach wszystkie dzieci otrzymują upominki i odbierają dyplomy pamiątkowe za uczestnictwo w zawodach

5. Zapisy na wyścig odbywają się w dniu imprezy zgodnie z programem podanym na stronie.

6. Podział na kategorie

 • rowerki biegowe (chłopcy i dziewczynki)- rok urodzenia 2016 i młodsi - jedno okrążenie
 • rowerki tradycyjne (chłopcy i dziewczynki)
  - 3 lata - rok urodzenia 2016 - jedno okrążenie
  - 4 lata - rok urodzenia 2015 - dwa okrążenia
  - 5 lat - rok urodzenia 2014 - trzy okrążenia
  - 6 lat - roku urodzenia 2013 - trzy okrążenia
 • w przypadku udziału ponad 10 osób dodatkowy podział na grupy

7. Trasa

 • na terenie miasteczka sportowego zostanie wytyczona i oznaczona trasa (pętla) o długości 400-500 m.
 • ilość okrążeń podana jest orientacyjnie, długość trasy na poszczególnych edycjach uzależniona będzie od wytyczonej pętli
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania trasy i jej długości, w zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu wyścigu.

8. ZABRANIA SIĘ:

 • udziału dzieci bez kasków rowerowych,
 • udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych,
 • stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig,
 • złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

9. Postanowienia końcowe

Rodzice/opiekunowie prawni zgłaszając dziecko do zawodów tym samym oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez Organizatora zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, podpisując stosowne oświadczenia:

 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

10. Inne

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów),
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wyścigu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych okoliczności uznawanych za działanie „siły wyższej”,
 • Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i i ich rodzicom/ opiekunom prawnym robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

2019-02-27 POWRÓT
Partnerzy