Zaloguj się
Regulamin epilogu Mazovia MTB Marathon 2018

1. Cele cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon:

 • kontynuacja rozpoczętego w 2005 roku cyklu amatorskich maratonów rowerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
 • promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 • kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce

2. Organizator:

 • Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak,
 • adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki,
 • tel. 533 005 212,
 • nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541,
 • strona internetowa cyklu: www.MazoviaMTB.pl,
 • e-mail: biuro@ZamanaGroup.pl

3. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem epilogu Mazovia MTB Marathon będzie osoba spełniająca następujące warunki.
a) dokona rejestracji:

 • dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w biurze zawodów

lub

 • dokona zgłoszenia bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnienie formalności

b) dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem, na zasadach określonych w punkcie 4 regulaminu
c) złoży Organizatorowi pisemne oświadczenie (samodzielnie bądź poprzez przedstawiciela ustawowego) zgodnie z treścią określoną w załączniku do niniejszego Regulaminu

4. Opłaty:
50 zł - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Fit, 1/2 Pro, płatność do 20 października 2018
70 zł – koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Fit, ½ Pro, płatność po 21 października 2018
50 zł - opłata za pojedynczy start osoby do 18 roku życia- rok urodzenia 2001 i młodsi (niezależnie od terminu wpłaty);
50 zł- opłata dla osób powyżej 65 roku życia - rok urodzenia 1953 i starsi (niezależnie od terminu wpłaty)
20 zł - zestaw startowy (numer startowy razem z czipem, zastaw startowy przechodzi na własność uczestnika);

Opłaty Hobby Bicycles Junior Mława
10 zł - opłata za udział w Hobby Bicycles Junior Mława niezależnie od terminu wpłaty;

zawodnicy z dystansu Hobby mają możliwość wypożyczenia zestawu startowego wraz z numerem dla Opiekuna po wpłaceniu kaucji 20 zł. Zestaw musi być zwrócony w dniu startu do godz. 15.00

Podczas epilogu Mazovia MTB Marathon obowiązują numery startowe z cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2018.
Numer startowy musi być zamontowany w widocznym sposób na kierownicy roweru.

Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu części opłaty za niewykorzystane starty.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi.
Faktury VAT do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
Opłata może być dokonana:
w formie gotówkowej w Kasie Biura Zawodów
lub
w formie przelewu na konto:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę epilog Mazovia MTB Marathon 2018.

Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

5. Oświadczenia
- Osoba pełnoletnia
- Osoba niepełnoletnia

 • Każdy uczestnik ma obowiązek startu na sprawnym rowerze.
 • Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.
 • Zawodnik ma prawo startu na jednym dystansie podczas danego maratonu.
 • Na dystansie Fit, ½ Pro osoby poniżej 11. roku życia (rok urodzenie 2007 i młodsi) nie będą klasyfikowane.

Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów oraz podpisać oświadczenia dotyczące uczestników poniżej 18 roku życia.
W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

6. Kategorie i zasady dystansu Hobby,,Bicycles Junior Mława”:
Wyścig dla dzieci zostanie zorganizowany po rundach na stadionie MOSiR Mława:

 • godz. 10.30 start dzieci do lat 7 (chłopcy i dziewczynki), jedna runda (400 metrów)
 • godz. 10.40 start dzieci 8 – 9 lat (chłopcy i dziewczynki), dwie rundy (800 metrów)
 • godz. 11.00 start dziewczynek 10-11 lat, trzy rundy (1600 metrów)
 • godz. 11.00 start chłopców 10-11 lat, cztery rundy (1600 metrów)
 • godz. 11.10 start dziewczynki 12 i 13 lat, cztery rundy (1600 metrów)
 • godz. 11.20 start chłopców 12 i 13 lat, pięć rund (2000 metrów)

7. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufet na trasie,
 • posiłek regeneracyjny,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie ratowniczo - medyczne,
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w danej edycji,
 • możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS po wcześniejszym podaniu nr telefonu komórkowego podczas rejestracji
 • wyniki online podczas maratonu w biurze zawodów
 • możliwość włączenia aplikacji Cyklometr - funkcji śledzenia zawodnika na trasie online, zapisu wyścigu w Cyklopedii i możliwości odtworzenia go w późniejszym czasie.

8. Program zawodów
Program zawodów dostępny jest na stronie imprezy: http://www.ZamanaGroup.pl/?stat=432&ord=2.

9. Dystanse.

 • Fit: 17 km, (oznakowanie na trasie - żółte strzałki)
 • ½ PRO: 32 km, (oznakowanie na trasie - niebieskie strzałki)

10. Maraton.
Na wszystkich dystansach obowiązuje start sektorowy. Zawodnicy startują na podstawie sektorów z cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2018.

Zawodnicy z dystansu FIT i ½ Pro startują z sektorów startowych zgodnie z listą startową przygotowaną przez Organizatora.

Start sektorowy odbywa się co minutę. Wyjątkowych sytuacjach może być skrócony, o czym uczestnicy maratonu zostaną poinformowani przed startem.
Organizator może przeprowadzić start w inny sposób, o czym powiadomi zawodników przed startem.
a) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu (tel. alarmowy: 609 084 814) przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
b) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
c) Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów.
d) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu jego sektora

11. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy najszybsi zawodnicy z dłuższych dystansów będą doganiać zawodników krótszego dystansu). Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych).

12. Kategorie dla dystansu Fit i ½ Pro

½ Pro - Mężczyźni:
- kategoria MM0- do 18 lat (rok urodzenia 2000 i młodsi)
- kategoria MM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1999- 1992)
- kategoria MM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991- 1982)
- kategoria MM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981-1974)
- kategoria MM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1973-1967)
- kategoria MM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1966-1961)
- kategoria MM6 - od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1960-1955)
- kategoria MM7 - od 64 lat (rok urodzenia 1954 i starsi)

½ Pro - Kobiety:
- kategoria MK1- do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsze)
- kategoria MK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria MK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981- 1974)
- kategoria MK4- od 45 lat (rok urodzenia 1973 i starsze)

Dystans Fit - Mężczyźni:
- Kategoria FMM - do 13 lat (rok ur. 2005 i młodsi)
- kategoria FMJ - od 14 do 15 lat (rok urodzenia 2003- 2004)
- kategoria FM0 - od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2002- 2000)
- kategoria FM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1999- 1992)
- kategoria FM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991- 1982)
- kategoria FM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981-1974)
- kategoria FM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1973-1967)
- kategoria FM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1966-1961)
- kategoria FM6 - od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1960-1955)
- kategoria FM7 - od 64 lat (rok urodzenia 1954 i starsi)

Dystans Fit - Kobiety:
- Kategoria FKM - do 13 lat (rok ur. 2005 i młodsze)
- kategoria FKJ- od 14 do 15 lat (rok urodzenia 2003-2004)
- kategoria FK0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2002-2000)
- kategoria FK1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1999-1992)
- kategoria FK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991-1982)
- kategoria FK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981-1974)
- kategoria FK4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1973-1967)
- kategoria FK5- od 52 lat (rok urodzenia 1966 i starsze)

13. Klasyfikacja.
Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.

14. Sektory startowe.
Zawodnicy startują na podstawie sektorów wyliczonych z cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2018.
Zawodnik, który wystartuje z wyższego sektora niż mu przysługującego, otrzymuje przewidzianą w regulaminie karę czasową (20 minut).
Na dystansach ½ PRO oraz Fit obowiązuje 7 (siedem) sektorów startowych.
Organizacja sektorów:

 • Sektor 1 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 500-442),
 • Sektor 2 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 441-409),
 • Sektor 3 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 408-380),
 • Sektor 4 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 379-356),
 • Sektor 5 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 355-323),
 • Sektor 6 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 322-275),
 • Sektor 7 (pozostałe zawodniczki i zawodnicy).

W szczególnych przypadkach zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora. Powyższe prośby należy przesyłać mailem na adres sektory@MazoviaMTB.pl najpóźniej na 5 dni przed terminem maratonu.

15. Ruch drogowy.
a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

16. Trofea.
a) Zwycięzcom w każdej kategorii wiekowej na poszczególnych dystansach zostaną wręczone trofea sportowe.
b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
c) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.

17. Kary.
a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.
 • Dyskwalifikacja.

b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji.

18. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

19. Protesty
a) Protesty można składać w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
b) Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
c) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.
d) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email: wyniki@MazoviaMTB.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

20. Informacje dodatkowe.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w biurze zawodów).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).
2018-10-06 POWRÓT

 

Wygraj Złotą Kartę Kids
Hotel Narvil ugości zwycięzców
KOKOwear rozgrzewa zimowe maratony
Złoto, nie karta!
Startujcie w zimowych maratonach
Główny Patron Medialny
Lokalni Patroni Medialny
O cookies
Cyklopedia/3w4u.eu
Czy możemy Ci
w czymś pomóc???
Napisz do nas