Wygraj Złotą Kartę Kids

Weź udział w konkursie „Karta za kartkę” i zapewnij młodemu kolarzowi darmowy start we wszystkich maratonach Mazovii, Northtec MTB Zimą oraz etapówce Gwiazdy Północy. Wystarczy tylko przygotować bożonarodzeniową kartkę nawiązującą do kolarskiej tematyki.

Złota Karta Kids to tegoroczna nowość w naszej ofercie. Dzięki niej młodzi zawodnicy startujący na dystansie Hobby, mogą za darmo ścigać się w zimowych maratonach, wszystkich zawodach Mazovii, a także posmakować letniej przygody podczas etapówki Gwiazda Północy. Wartość Złotej Karty Kids to 499 złotych.

Organizowany konkurs umożliwia zdobycie Karty w przyjemniejszy sposób. Razem ze swoim dzieckiem lub podopiecznym wykonajcie dowolną techniką świąteczną kartkę nawiązującą do kolarstwa, a następnie wyślij ją do 21 grudnia na adres biuro@ZamanaGroup.pl.

Autorzy dwóch najciekawszych, najpiękniejszych, najbardziej chwytających za serce kartek otrzymają od nas Złotą Kartę Kids na sezon 2019.

Uwaga: autorami prac mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 13 lat (rok urodzenia: 2005-2006) zarejestrowane w Cyclopedii. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko prawny opiekun.

Regulamin konkursu „Karta za kartkę”

 1. Organizator Konkursu:

 • Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą przy ul. Dolnej 14/5, 05-092 Łomianki.

 1. Cele Konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej;

 • poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych;

 • promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu;

 • promocja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży;

 • promocja imprez sportowych organizowanych przez Cezarego Zamanę.

 1. Uczestnicy Konkursu:

 • autorami prac konkursowych mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 13 lat (rok urodzenia: 2005-2006) zarejestrowane w Cyclopedii i mające numer CID;

 • zgłaszającymi prace konkursowe, tj. osobami wysyłającymi prace konkursowe autorów mogą być wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni autorów.

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 • zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o dowolnych wymiarach, której tematem przewodnim będzie kolarstwo i/lub rower;

 • kartka może być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów. Kartka może, ale nie musi zawierać świątecznych życzeń;

 • jeden uczestnik wraz z rodziną może wysłać tylko 1 pracę;

 • prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatora, w skład której wejdą specjaliści do grafiki: Bożena Skrzypek i Jan Straszewski;

 • prace zostaną ocenione pod względem staranności wykonania, nawiązania do kolarstwa i/lub roweru oraz wywoływanych wrażeń artystycznych;

 • warunkiem do uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie kartki na adres biuro@ZamanaGroup.pl do 21 grudnia do godziny 23:59. W mailu zawierającym dołączoną kartkę należy zawrzeć dane osobowe autora kartki (imię, nazwisko, numer CID) oraz dane osobowe jego rodzica lub opiekuna prawnego (imię, nazwisko);

 • ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 23 grudnia włącznie na stronie internetowej www.mazovia.ZamanaGroup.pl oraz na fan page’u facebook.com/mazoviamtb;

 • nadesłane w konkursie kartki przechodzą na własność organizatorów;

 • organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

 1. Nagrody w Konkursie:

 • nagrodą w konkursie jest Karta Kids o wartości 499 złotych, umożliwiająca start w sezonie 2019 we wszystkich maratonach cyklów Northtec MTB Zimą oraz Mazovia MTB Marathon, a także w etapowym maratonie Gwiazda Północy
 • organizator ufundował dwie równorzędne nagrody, które zostaną wręczone autorom dwóch najlepszych prac wybranych przez komisję konkursową

 • nagrody będzie można odebrać w Biurze Zawodów podczas dowolnego maratonu Northtec MTB Zimą, Mazovia MTB Marathob lub podczas Gwiazdy Północy.

2018-12-12 POWRÓT
Partnerzy