Rarytas dla Waszych łańcuchów

Zima to surowa pora dla Waszego sprzętu. By ulżyć mu w tych niełatwych chwilach, firma eLube przygotowała dla wszystkich startujących w Northtec MTB Zimą próbki smaru Winter Lube.

Winter Lube to połączenie właściwości smaru o dużej lepkości i właściwości smaru o niskiej lepkości. Takie powiązanie uzyskano dzięki zastosowaniu syntetycznej mieszanki kilkunastu związków o małej do średniej lepkości ze stałymi związkami smarnymi wielkości mikrocząstek.

2019-01-15 POWRÓT
Partnerzy